bitcoin, table, courses-4481815.jpg

Impozitarea veniturilor obtinute din transferul de moneda virtuala. Precizari realizate de ANAF

Potrivit unui material publicat de una dintre Direcțiile regionale ale ANAF, modul în care ANAF tratează transferurile de monedă virtuală este acesta:

Veniturile realizate de persoanele fizice din transferul de monedă virtuală sunt venituri impozabile şi în scopul impozitării sunt încadrate în categoria „veniturilor din alte surse”. [art. 61 lit. i), art. 114 lit. m) din Codul fiscal].

Conform Art. 7 pct. 42 din Codul Fiscal, transferul reprezintă  orice vânzare, cesiune sau înstrăinare a dreptului de proprietate, schimbul unui drept de proprietate cu servicii ori cu un alt drept de proprietate (…).

Foarte interesant este faptul că în ceea ce privește subiectul controversat al stabilirii venitului supus impozitării şi a impozitului, ANAF precizează că acesta este reprezentat de „câștigul din transferul de monedă virtuală. Câstigul din transferul de monedă virtuală este diferenţa pozitivă între preţul de vânzare şi preţul de achiziţie, inclusiv costurile directe aferente tranzacţiei”.

Prin urmare, conform ANAF  impozitul se datorează atunci când există o diferență pozitivă între prețul de achiziție și prețul de vânzare.

De altfel, acesta este și mențiunea cuprinsă în Codul Fiscal, introdusă în 2019 , la art.116, alin. 2:

Impozitul pe venit datorat se calculează de către contribuabil, pe baza declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice prin aplicarea cotei de 10% asupra:

“c)câştigului din transferul de monedă virtuală în cazul veniturilor prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. m), determinat ca diferenţă pozitivă între preţul de vânzare şi preţul de achiziţie, inclusiv costurile directe aferente tranzacţiei. Câştigul sub nivelul a 200 lei/tranzacţie nu se impozitează cu condiţia ca totalul câştigurilor într-un an fiscal să nu depăşească nivelul de 600 lei.”

Atenție: ANAF nu „leagă” momentul obținerii venitului de momentul transferului monedei virtuale într-una dintre monedele naționale sau de achiziționarea unui bun în mod direct cu criptomonede.

Se naște, astfel, întrebarea: dacă monedele virtuale nu sunt convertite în moneda națională, ci rămân în monedă virtuală, care este momentul T 0 la care se realizează diferența dintre prețul de vânzare și prețul de achiziție, având în vedere că acestea se află într-o continuă creștere/descreștere din perspectiva valorii?

Impozitul pe câstigul din transferul de monedă virtuală datorat se calculează de către persoana fizică prin aplicarea cotei de 10% asupra câştigului din transferul de monedă virtuală.

Dacă totalul câştigurilor dintr-un an fiscal nu depăşeşte 600 de lei, atunci câştigul dintr-o tranzacţie care este mai mic de 200 de lei nu se impozitează.

Persoanele fizice care realizează câştiguri din transferul de monedă virtuală au obligaţia să declare aceste câştiguri prin completarea formularului 212 „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice” Capitolul I. „Date privind veniturile realizate şi contribuţiile sociale datorate”.

sau, în cazul în care sunt obţinute din surse din străinătate,

– Secţiunea I.2: „Date privind impozitul pe veniturile realizate din străinătate” Subsecţiunea I.2.1: Date privind impozitul pe veniturile realizate din străinătate” „Alte venituri”.

Pentru calculul impozitului datorat, persoanele fizice vor lua în considerare metoda de evitare a dublei impuneri prevăzută în convenţia de evitare a dublei impuneri dintre România şi statul din care a obţinut veniturile, ce poate fi selectată din lista convenţiilor al cărei link este prevăzut în formular. [ art. 116 alin. (1), art. 130 alin. (4) din Codul fiscal, OPANAF 2127/2021].

În vederea declarării, sumele înscrise în declaraţia unică se exprimă în moneda naţională a Romaniei. Sumele exprimate într-o monedă străina se convertesc în moneda naţională a României prin utilizarea cursului de schimb valutar al BNR valabil la momentul încasării preţului. [art. 9 alin. (2) si (3) lit.b) din Codul fiscal]

Termenul de depunere al declaraţiei şi de plată a impozitului 25 mai, inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului.

Stabilirea, declararea şi plata contribuţiilor sociale obligatorii

Pentru câştigurile din transferul de monedă virtuală:

– nu se datorează contribuţia de asigurări sociale (CAS)

– se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS) numai dacă valoarea câştigului din transferul de monedă virtuală cumulat, după caz, cu alte venituri realizate , este cel puţin egală cu plafonul reprezentat de 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare în anul obţinerii veniturilor.

 CASS se calculează de persoana fizică prin aplicarea cotei de 10% asupra echivalentului a 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare în anul obţinerii veniturilor.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *