Riscul fiscal și proiectul de Ordin privind subclasele de risc

Vă întrebați, probabil, cum stabilește Fiscul nivelul de risc fiscal, ce impact are acesta și cât de transparente sunt criteriile? Probabil că această întrebare i-a venit în minte oricărui contribuabil sau pratician al dreptului atunci când a ajuns să citească o referire la clasificarea contribuabililor în funcție de gradul de risc fiscal.

Conform modificărilor aduse Codului de Procedură Fiscală prin Legea nr. 295/2020, articolul referitor la „Rolul activ al organului fiscal” a fost completat, fiind introduce noțiuni referitoare la riscul fiscal.

Astfel, în forma prezentă a articolului se menționează că în cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal central, procedurile de administrare se realizează în funcţie de clasa/subclasa de risc fiscal în care sunt încadraţi contribuabilii, ca urmare a analizei de risc efectuate de organul fiscal, iar contribuabilii se încadrează în 3 clase principale de risc, după cum urmează:

a)contribuabili cu risc fiscal mic;

b)contribuabili cu risc fiscal mediu;

c)contribuabili cu risc fiscal ridicat.

Criteriile generale în funcţie de care se stabileşte clasa/subclasa de risc fiscal sunt următoarele:

a)criterii cu privire la înregistrarea fiscală;

b)criterii cu privire la depunerea declaraţiilor fiscale;

c)criterii cu privire la nivelul de declarare;

d)criterii cu privire la realizarea obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat şi către alţi creditori.

Conform Codului de Procedură Fiscală, dezvoltarea claselor principale de risc în subclase de risc şi dezvoltarea criteriilor generale în subcriterii, precum şi procedurile de stabilire a subclaselor şi subcriteriilor se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F., la fel și procedurile de administrare specifice fiecărei clase.

În afara de Ordinul ce cuprinde criteriile de evaluare a riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicit înregistrarea în scopuri de taxă pe valoare adaugată – așadar, o situație specifică, nu au fost elaborate până în prezent ordinele la care face referire Art. 7 Cod de procedură fiscală.

În prezent, există un proiect de Ordin care dezvoltă subclasele de risc fiscal, astfel:

Subcriteriile de risc dezvoltate din criteriile generale prevăzute de art.7 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare Subcriteriile de risc fiscal, dezvoltate pe baza criteriilor generale de risc fiscal, sunt următoarele:

a) pentru criteriul cu privire la înregistrarea fiscală:

1. subcriteriul privind neînregistrarea în scopuri de TVA;

2. subcriteriul privind neînregistrarea ca plătitor de impozit pe profit;

3. subcriteriul privind neînregistrarea ca plătitor de impozit specific;

4. subcriteriul privind neînregistrarea ca plătitor de impozit pe venitul microîntreprinderilor;

5. subcriteriul privind neînregistrarea ca plătitor de accize;

6. subcriteriul privind neînregistrarea ca plătitor de impozit pe impozitul pe venit, precum și a contribuțiilor sociale obligatorii;

7. subcriteriul privind neînregistrarea fiscală în cazul desfășurării de activități, obținerii de venituri și altor situații prevăzute de lege pentru care există obligativitatea de înregistrare fiscală;

8. subcriteriul privind riscurile asociate acționarilor/ asociaților/ administratorilor/ altor persoane, din perspectiva înregistrării fiscale.

b) pentru criteriul cu privire la depunerea declaraţiilor fiscale:

1. subcriteriul privind depunerea cu întârziere a declaraţiilor fiscale;

2. subcriteriul privind nedepunerea declarațiilor fiscale;

3. subcriteriul privind depunerea eronată a declaraţiilor fiscale;

4. subcriteriul privind riscurile asociate acționarilor/ asociaților/ administratorilor/ altor persoane, din perspectiva depunerii declaraţiilor fiscale.

c) pentru criteriul cu privire la nivelul de declarare:

1. subcriteriul privind incoerenţa datelor din declaraţiile fiscale față de datele din alte formulare prevăzute de lege, depuse de contribuabil;

2. subcriteriul privind neconcordanţa datelor din declaraţiile fiscale și din alte formulare prevăzute de lege depuse de contribuabil, în comparație cu datele și informațiile transmise de terți;

3. subcriteriul privind declararea incorectă a cotei şi cuantumului impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de către contribuabil;

4. subcriteriul privind reducerea profitabilității;

5. subcriteriul privind riscurile asociate acționarilor/ asociaților/ administratorilor/ altor persoane, din perspectiva nivelului de declarare.

d) pentru criteriul cu privire la realizarea obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat şi către alţi creditori:

1. subcriteriul privind plata cu întârziere a obligaţiilor fiscale;

2. subcriteriul privind neachitarea obligaţiilor fiscale;

3. subcriteriul privind insolvabilitatea;

 4. subcriteriul privind riscurile asociate acționarilor/ asociaților/ administratorilor/ altor persoane, din perspectiva realizării obligaţiilor de plată

Ordinul este, momentan, în stadiul de proiect, dar, foarte probabil, nu va mai trece mult timp până la aprobarea sa de către ministru.

 În situația în care aveți o companie, treceți în revistă aceste subclase de risc pentru a vedea cât de „expuși” sunteți riscului unei inspecții fiscal și faceți tot ce se poate pentru punerea în ordine a unor eventuale neconcordanțe, nedepunerii la timp/corespunzătoare a unor declarații, lipsei unor documente sau a originalelor ( ex. Aveți comanda, dar nu aveți factura) s.a.m.d.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *