computer, business, gdpr-3233754.jpg

GDPR și Asociațiile de proprietari

Noțiunea de operator este definită în art. 4 din Regulamentul general privind protecția datelor, respectiv „ persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal”.

🔏Având în vedere această definiție, asociațiile de proprietari au calitatea de operatori de date cu caracter personal și sunt obligate să respecte astfel dispozițiile prevăzute de Regulament. Astfel, acestea trebuie să identifice temeiurile legale pentru prelucrarea datelor personale.

🔏Cel mai des întâlnit exemplu și care încă ridică anumite neclarități în practică pentru asociații sau chiar pentru locatari este instalarea unui sistem de supraveghere video.

Prelucrarea este legală numai dacă se aplică cel puțin una dintre condiții prevăzute la articolul 6 din RGPD. Drept urmare, asociația de proprietari trebuie să analizeze și să stabilească în care dintre aceste ipoteze își încadrează activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal.

🔏Prelucrarea datelor efectuată prin intermediul unui sistem de supraveghere video poate avea la bază prelucrarea în interes legitim, respectiv pentru a asigura paza și protecția persoanelor, bunurilor și valorilor, și așa mai departe, iar argumentele privind justificarea acestui interes trebuie să se regăsească într-o documentație la nivelul asociației de proprietari.

❗️Atenție! Dacă se instalează camere de supraveghere video, asociația de proprietari are obligația de informare a persoanelor vizate. Mai exact, trebuie să existe într-un loc vizibil și poziționată la o distanță rezonabilă de locurile în care sunt amplasate echipamentele de supraveghere o imagine reprezentativă prin care să fie avizat oricine că în acel spațiu se filmează.

De asemenea, aceste date nu pot fi stocate pentru o perioadă nedeterminată sau nelimitată, Autoritatea de supraveghere recomandând ca aceasta să nu depășească 30 zile. Există și excepții, când stocarea este necesară pe o perioadă mai lungă. De exemplu, situația în care există o cauză penală în curs de desfășurare, iar acele imagini sunt necesare soluționării cauzei de către organele judiciare.

‼️Foarte important și aspectul cu privire la accesul la imaginile obținute, care trebuie să fie unul strict limitat la cererea operatorului și în scopul pentru care datele au fost inițial colectate, așa cum prevede art. 29 din Regulament. Astfel, este necesar să se stabilească un număr limitat de persoane care să aibă acces la acele imagini, iar acestea le pot vizualiza doar în situația producerii unui incident care are legătură cu scopul declarat al prelucrării și nu în mod continuu sau în timp real.

🔏Concluzionând, activitatea de instalare a unui sistem de supraveghere video de către asociațiile de proprietari nu este interzisă, dar se supune prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 și sunt necesare diverse măsuri practice pentru a respecta dispozițiile privind protecția datelor cu caracter personal.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *