computer, business, gdpr-3233754.jpg

GDPR și Asociațiile de proprietari

Noțiunea de operator este definită în art. 4 din Regulamentul general privind protecția datelor, respectiv „ persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal”. Având în vedere această definiție, asociațiile de proprietari au calitatea de operatori …

GDPR și Asociațiile de proprietari Read More »